Okenní kliky se sice jeví jako malá součást okenního kování, ale hrají klíčovou roli pro správnou funkci oken. Nefunkční okenní klika může znemožnit otevření či zavření okna, což vede k řadě problémů, jako je snížené větrání, obtížné čištění a zvýšené riziko úniku tepla nebo neoprávněného vniknutí do domu.

Proč k poškození okenní kliky dochází?

Existují různé důvody, proč se může okenní klika poškodit. Mezi obvyklé příčiny patří neopatrné nebo násilné zacházení, pokus o vloupání, zvýšená vlhkost v interiéru, koroze, opotřebení a zanedbání pravidelné údržby. Mezi běžné projevy závad kliky patří obtížné otáčení klikou, omezený rozsah pohybu, zablokování kliky, otáčení klikou bez správné funkce, praskání, lupání nebo jiné zvuky při manipulaci s klikou.

Pokud si všimnete některého z těchto příznaků, zejména lupání nebo obtížného otáčení okenní kliky, přijměte další opatření, aby se zabránilo dalšímu poškození kování. Jednoduchým krokem, které můžete učinit vlastními silami, je dotažení šroubů na klice, čímž se problém často vyřešit. Zde je návod, jak na to:

  • Vyrovnejte kliku do vodorovné polohy.
  • Otočte krytku, která se nachází na spojnici kliky a rámu okna, o 90 stupňů.
  • Tím odhalíte horní a dolní šroub – utáhněte je.
  • Vraťte víčko do původní polohy a zkontrolujte funkci kliky.
  • Pokud problém přetrvává, je nejlepší vyhledat odborný servis oken.

Servisní technik posoudí situaci a určí, zda je třeba seřídit celé okenní kování, nebo jestli je třeba namontovat novou kliku. Některé základní typy okenních klik obvykle vozí servisní technici s sebou, což umožňuje jejich opravu přímo na místě. Pokud dáváte přednost jiné klice, může ji technik objednat a namontovat během své příští návštěvy nebo vám poskytne návod, jak ji namontovat svépomocí.

Jak správně vybrat okenní kliku?

Při nákupu nové okenní kliky je nutné zvážit různé faktory: především její funkčnost, bezpečnostní prvky a design. Klika by měla nejen umožňovat hladké otevírání a zavírání okna, ale také poskytovat zvýšenou bezpečnost, aby se zabránilo neoprávněnému vniknutí do vašeho domu. Kromě toho by měl design kliky doplňovat vaše okna a interiér.

Při výběru nejvhodnější okenní kliky pro vaše konkrétní potřeby vám může pomoci konzultace se servisním technikem. Poskytne vám odborné rady ohledně správného typu kliky, která splňuje vaše požadavky.

Co dodat závěrem? Okenní kliky jsou důležitou součástí okenního kování – prvek, který zajišťuje bezproblémový provoz a zvyšuje bezpečnost systému. Pravidelná údržba, včetně utahování šroubů a vyhledání odborného servisu v případě potřeby, slouží jako prevence rozsáhlému poškození kování. Při pořizování nové kliky zohledněte její funkčnost, bezpečnostní prvky a design, čímž zlepšíte estetiku i funkčnost oken.

Kam vám přijedeme opravit okna?

Praha, Středočeský kraj, Pardubice a okolí, Ostrava a okolí.

Servis oken - mapa