Nabízíme nadstandardní služby pro SVJ. Navažte s námi trvalou spolupráci a o okna ve vašem domě bude kvalitně postaráno.

Vyberte formu spolupráce, která vám bude vyhovovat:

Přes zástupce SVJ

Se zástupci SVJ dohodneme termín servisního zásahu. Předáme vývěsku k umístění na frekventované místo v domě. Zástupce SVJ shromáždí kontakty na majitele bytových jednotech, které využijí nabídku servisu oken a předá je naší operátorce. Dispečer pak dohodne konkrétní čas servisního zásahu.

Individuálně – přes vývěsku

Předáme vývěsku s naší servisní nabídkou za účelem umístění na frekventovaném místě v domě. Majitelé bytových jednotek si přes dispečink veškeré servisní práce objednají sami.

Servis v režii SVJ

Zástupce SVJ zvolí termín servisního zásahu, zpřístupní bytové jednotky. Naši technici zjistí a zapíší vady do protokolů k jednotlivých bytovým jednotkám.

Vypracujeme a předáme SVJ cenovou nabídku na odstranění vad (rozlišujeme vady hrazené SVJ a majiteli bytových jednotek). Po schválení cenové nabídky nastupují technici a provedou servisní zásah.

Kam vám přijedeme opravit okna?

Praha, Středočeský kraj, Pardubice a okolí, Ostrava a okolí.

Servis oken - mapa